.

הרשמה למבחן פיזיולוגיה של המאמץ

מדעים למידה מרחוק תשפ"ג

בני ברק
יום שני, 6.2.23 בשעה 20:00

ירושלים
יום שני, 6.2.23 בשעה 18:00 

הרשמה לתאריך חלופי:
יום שלישי, 7.2.23 בשעה 17:00, שלוחת: בני ברק

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.